Integritetspolicy

Integritetspolicy och cookies

Vi respekterar att du inte vill att den personliga information du ger oss ska distribueras urskillningslöst och här förklarar vi hur vi samlar in information, vad vi gör med den och vilka rättigheter du har. Vi respekterar och är engagerade i att skydda din integritet online. Denna integritets- och cookiepolicy kan genomgå ändringar och tillägg. Om möjligt kommer vi att informera dig om eventuella ändringar, men kontrollera innehållet regelbundet. Utgivningsdatumet visas längst ner på denna sida. Våra handlingar regleras av GDPR.

 

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få veta vilka personuppgifter vi har och hur vi hanterar dem. Du bestämmer över din personliga information och vad vi kan göra med den. Du har rätt att få din personliga information rättad, begränsad och raderad. Du har också rätt att invända mot vår behandling (inklusive invändningar mot vår direktmarknadsföring) av din personliga information om du anser att vi inte använder dem på rätt sätt.

 

Vem tar hand om din information

Franka Drinks AB (härefter: FRANKA; eller "vi") är personuppgiftsansvarig för all personlig information vi har om dig.

 

Hur vi skyddar och hanterar din personliga information

Vi har vidtagit både tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information och för att följa GDPR. 

Användning av insamlad personlig information

Vi kan endast tillhandahålla de beställda produkterna, innehållet eller annan kommunikation till dig om du ger oss din personliga information. För att kunna tillhandahålla dessa tjänster samlar vi in ​​personlig information om dig såsom ditt namn, adress, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer eller mobilnummer. Denna information samlas in från www.frankadrinks.com. Vi kommer att använda informationen du tillhandahåller för de syften som beskrivs nedan: 

- Beställning och transaktionsuppfyllelse

- Marknadsföring via SMS och e-post av våra produkter och innehåll

- Kundsupport

- Frakt och returer

- Tillhandahålla, anpassa och förbättra våra tjänster

 

 

Detaljer om personlig information till tredje part

Partners som behandlar personuppgifter för vår räkning (exempel - leveranspartners och teknikutvecklingspartners) har kommit överens om personlig assistent avtal med oss. Vi kan garantera att dina personuppgifter hanteras korrekt och säkert. Vi delar dina personuppgifter med andra företag och organisationer med oberoende informationsansvar när det är nödvändigt eller när vi tvingas göra det enligt lag (till exempel betalningsbehandlande företag eller myndigheter). När din information delas med dessa företag och organisationer gäller deras integritetspolicy. Även om FRANKA kan anstränga sig för att se till att någon tredje part till vilken FRANKA lämnar ut personlig information är skyldig att använda den personliga informationen enbart för de ändamål för vilka informationen lämnades ut, är sådana oberoende tredje parter över vilka FRANKA inte utövar någon kontroll. FRANKA ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarigt för, uppförande, handlingar, utelämnanden, hantering eller spridning av information från tredje part.

 

Cookiepolicy

FRANKA använder cookies för att övervaka din varukorg och föra statistik över varje besökare. Informationen som lagras på din dator är bara ett unikt nummer utan koppling till personlig information. I webbläsarinställningarna kan du välja att acceptera cookies eller inte. Du kan också när som helst radera cookies som har lagrats på din dator. Du kan besöka alla delar av våra webbplatser utan att tillåta cookies och utan att avslöja din identitet.

 

Säkerhetsåtgärd

FRANKA vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att skydda din personliga information mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, bedrägeri eller olagligt avslöjande. Inget företag kan dock helt förhindra säkerhetsrisker. Vi strävar efter att skydda din personliga information, men vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet och är inte ansvariga för säkerheten för information som överförs över Internet.

 

Frågor och informationsval

Om du vill: komma åt, korrigera, ändra eller radera någon personlig information vi har om dig, registrera ett klagomål eller helt enkelt vill ha mer information kontakta oss via e-post info@frankadrinks.com. Observera dock att om du bestämmer dig för att välja bort, kanske du inte kan använda alla tjänster eller funktioner som är tillgängliga via webbplatsen.

 

 

2022-10-31

×